Historikk

Bedriften ble grunnlagt i Danderyd i 1989. Grunnleggerne ga bedriften navnet S C Products AB. Forkortelsen stod for Skandinaviska Vårdprodukter. For bedre å kunne verne om bedriftsnavnet og unngå forveksling med lignende bedrifters forkortelser bytte bedriften i 1992 navnet til LEVTEK AB. Administrerende direktør for virksomheten er siden 1989 Anders Levin.


Bedriftens profil

Navnet LEVTEK står for levnetsteknologi. Vi selger og markedsfører høyteknologiske produkter og er stolte over våre gode kundekontakter. Bedriften fungerer som distributør og grossist for helseprodukter.

I de nordiske land vil vi ses på som en pålitelig leverandør av produkter og service. Kundene våre er private individer, forretninger og profesjonelle innenfor omsorgssektoren. LEVTEKs forretningsidé er å forbedre individenes livskvalitet ved å tilby høykvalitative produkter og service. Det viktigste målet på kvalitet er våre kunders tilfredsstillelse og tillit til produktenes kvalitet og utførelse.

LEVTEK som organisasjon vil opptre ansvarsfullt med en etisk atferd for å opprettholde og forbedre våre gode kunderelasjoner. Kvaliteten på alle våre forpliktelser skal framstå som et sterkt motiv for å handle med oss.