Alt material på disse web-sider, inkludert uten begrensning alt redaksjonelt material, tekst, tegninger, illustrasjoner, fotografier og navn, logotyper og varemerker er LEVTEKs, leverandørers eller lisensinnehaveres eiendom og er vernet med copyright-, varemerke- og andre eiendomslover. Ethvert slikt innhold får vises eller trykkes bare for eget personlig, ikke kommersielt bruk. Du samtykker til å ikke reprodusere, distribuere, selge, publisere, sende ut eller sirkulere noe slikt material til noen tredje person uten først å ha fått skriftlig samtykke av LEVTEK AB.

Bedriftsnavnet LEVTEK og LEVTEK-korset er varemerker. Bruk av disse varemerker er bare tillatt med uttrykkelig tillatelse fra LEVTEK AB. Bruk av navnet LEVTEK og andre varemerker (foruten LEVTEK-korset) ved å referere til, f eks ved å lenke til disse web-sider er tillatt. Imidlertid må ved ethvert bruk LEVTEK AB informeres i forveien.