Kaz Dynasteam

Kald fuktighetsluftfukter

Forkjølelse og influensa opptrer regelmessig på høsten og vinteren. En forklaring til den økende frekvensen av luftveissykdommer på denne tiden er at luftfuktigheten synker til den laveste på året. I vårt ønske om å ha det varmt og godt innendørs glømmer vi ofte den viktige luftfuktigheten. Den relative fuktigheten kan synke så lavt som til 10%. De fleste mennesker opplever problem når fuktigheten i luften synker under 25%. Et komfortabelt fuktighetsnivå skal ikke overstige 50%.

Vår kropp trenger fuktighet for å fungere. Lunger og luftveier er eksempel på organ som på tilføres væske ellers kan de ikke verne oss mot alle virus som sirkulerer i luften. Også andre partikler og forurensninger kan skade oss hvis vi ikke har rett væskebalanse i kroppen. Og dette kan vi få ved å tilføre fuktighet i den luft vi puster inn.
For arbeidsrom og oppholdsrom anbefaler vi denne luftfukter med det revolusjonerende KAZ Dynafilteret som effektivt fjerner f eks støv, pollen og tobakksrøk. Undersøkelser har vist at opp til 93% av alle partikler ned til og med pollenstørrelse, forsvinner i dette avanserte 2-stegs filtersystem. Istedenfor dannes en fin tåke som gir luften en sund fuktighet og gjør det lettere og friskere å puste.

KAZ Dynasteam leveres med 2 års garanti.

Med våre luftfuktere får du:
- Bedre beskyttelse mot bakterier og virus samt mindre forurensninger i luftveiene.
- Du forebygger tørre belegg i nese og svelg.
- Du får symptomlindring ved allergier.
- Lettelser ved tørr, irritert og kløende hud og i øyne.
- Lettelser ved hes hals og ved hoste.
- Allment friskere og bedre innåndingsluft.
Ref. 1370 F KAZ Dynasteam - Fuktighetsluftfukter

Produktfakta:
10-12 timers funksjon/fylling
4,5 liters gjennomskinnelig vannbeholder
Effektivt Dynafilter
Enkel å bruke

KAZ, Incorporated tilvirket verdens første elektriske luftfukter år 1924 og er i dag den største tilvirkeren av luftfuktere i Amerika.