Kaz Evaporative

Dampdanningsluftfukter

Mennesket består av ca 2/3 vann. Når kroppen ikke har adgang til tilstrekkelig fuktighet/væske fungerer den dårlig. Leger har alltid rådet sine pasienter til å drikke mye væske for å bibeholde god helse. Å e inn fuktig luft er viktig av samme årsak.

Lunger og luftveiser er gode eksempel på kroppssystem som trenger fuktighet for å fungere effektivt og forhindre infeksjoner. Nesen varmer opp og fukter den luft man er inn. Luftveiene har små celler med små hår som heter flimmerhår. De har også celler som produserer slim. Dersom kroppen har tilstrekkelig med fuktighet, former slimet et lager av klebrig vern for å fange forkjølelse- og influensavirus, forurensninger og andre partikler i luften vi puster inn. Flimmerhårscellene fører kontinuerlig slim, virus, bakterier og forurensninger bakover opp i halsen der det svelges eller løses opp. Dette vern er vitalt når det gjelder å motvirke øvre luftveissykdommer som den vanlige forkjølelsen.

Med KAZ dampdanningsluftfukter fuktes luften enkelt og greit. Ren, kald, usynlig damp gjenoppretter fuktigheten i inneluften for sundt boende. Med utvendig nivåindikator og påfyllingskanal fyller man på vann uten å åpne overdelen. KAZ absorbsjonsfilter suger opp vann fra luftfukterens bunn. Filteret med dets bakteriedrepende middel hjelper til å rengjøre luften mens det fukter og samler opp mineraler, forurensninger og bakterier. Med den tyste viften og lettilgjengelige strømbryter passer KAZ dampdanningsluftfukter bra i soverom.

KAZ Evaporative leveres med tre års garanti.

Når luftfuktere brukes under tørre vintermåneder gir de disse fordeler:

- Holder luftveier fuktige og muliggjør for dem å bekjempe bakterier, virus og forurensninger.
- Gir symptomlindring ved allergier.
- Gir lettelser ved tørr, irritert og klø på hud og i øyne.
- Gir lettelse ved tørr, hes hals og ved hoste.

Ref. 13300 KAZ Evaporative - Dampdanningsluftfukter

Produktfakta
Opp til 17 timers funksjon/fylling
Ca 4,5 liters vannbeholder
Indikator for vannivået
Av/På strømbryter
Ren, naturlig tåke
Stillegående motor
Enkel å bruke/rengjøre