Historik

Företaget grundades i Danderyd 1989. Grundarna gav företaget namnet S C Products AB förkortningen stod för Skandinaviska Vårdprodukter. För att bättre kunna skydda företagnamnet och undvika förväxling med liknande bolags förkortningar bytte bolaget 1992 namn till LEVTEK AB. VD för verksamheten är sedan 1989 Anders Levin.


Bolagets profil

Namnet LEVTEK står för levnads teknologi. Vi säljer och marknadsför högteknologiska produkter och är stolta över våra goda kundkontakter. Bolaget verkar som distributör och grossist för hälsoprodukter.

I de nordiska länderna vill vi ses som en tillförlitlig leverantör av produkter och service. Våra kunder är privata individer, affärer och professionella inom vårdsektorn. LEVTEKs affärsidé är att förbättra individernas livskvalitet genom att erbjuda högkvalitativa produkter och service. Det viktigaste måttet på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse och tillit till produkternas visade kvalitet och utförande.

LEVTEK som organisation kommer att uppträda ansvarsfullt med ett etiskt beteende för att vidmakthålla och förbättra våra goda kundrelationer. Kvaliten på alla våra åtaganden skall framstå som ett starkt motiv att göra affärer med oss.