Allt material på dessa web-sidor, inkluderande utan begränsning allt redaktionellt material, text, ritningar, illustrationer, fotografier och namn, logotypes och varumärken är LEVTEKs, leverantörers eller licenshavares egendom och är skyddad genom copyright-, varumärke- och andra egendoms lagar. Varje sådant innehåll får förevisas eller tryckas enbart för Er egen personliga, icke kommersiella användning. Ni samtycker till att inte reproducera, distribuera, sälja, publicera, utsända eller cirkulera något sådant material till någon tredje person utan att först ha erhållit skriftligt samtycke av LEVTEK AB.

Bolagsnamnet LEVTEK och LEVTEK korset är varumärken. Användning av dessa varumärken är enbart tillåtet med uttryckligt tillstånd från LEVTEK AB. Användning av namnet LEVTEK och andra varumärken (utom LEVTEK korset) genom att referera till, till exempel genom att länka till dessa web-sidor är tillåtet. Emellertid måste vid varje användning LEVTEK AB informeras i förväg.