Pilbox

STI Pilbox Classic och Pilbox Pocket av innovativ fransk design, som underlättar medicindoseringen. Speciellt lämplig för personer med nedsatt rörlighet. Pillbox har tagits fram med hjälp av medicinska specialister.

Pillbox är en automatisk distributör som innehåller en hel veckas behov av medicin. Pillbox gör påfyllning och tagande av medicin praktiskt taget idiotsäker. Så enkel att använda --- ett lätt tryck ger Er den dos Ni vill ha när Ni vill ha den.

Pilbox Classic

Den är också perfekt att använda för de med synnedsättning därför att den har en upphöjning som ger schemat.
Pilbox Pocket

Dess smala, eleganta design erbjuder möjligheten att ta medicineringen regelbundet och diskret.

    Användning av pilbox: