Råd och rekommendationer

Om Ni lider av svamp eller psoriasis
Konsultera först Er läkare, han/hon är den ende som kan ställa en exakt diagnos. Maniquick gör det möjligt att putsa de drabbade delarna och salvan Ni ordinerats tränger in både bättre och snabbare.

Om Ni lider av diabetes
Vi råder Er att använda vår modell Maniquick Diabetic, som med sin reducerande hastighet och avrundande tillbehör är speciellt framtagen för diabetiker. Då diabetiker kan ha olika grad av reducerad känsel vill vi, att Ni först konsulterar Er behandlande doktor.

Underhåll
Maniquick kräver inte något särskilt underhåll. Tillbehören bör dock rengöras noggrant. Använd en hård nagelborste och rengöringssprit eller något annat desinfektionsmedel. Tillbehörsdelarna kan också steriliseras (Ej patronen eller filtkonan).

Hur man använder Maniquick
Kom underfund med hur man använder Maniquick
produkter med enkla och effektiva gester som
lindrar Er smärta.