Maniquick Diabetic
Vår specialapparat för diabetiker.
Maniquick diabetic är speciellt framtagen för att motsvara diabetikers speciella krav.

Apparaten är nätdriven och tillbehören monteras direkt på motorenheten.

Enheten her testats inom de medicinska området och rekommenderas starkt för dess användning "utan fara". Då diabetiker kan ha olika grad av reducerad känsel, vill vi ändå att Ni först konsulterar Er behandlande doktor. Användningen av vår modell Maniquick Diabetic rekommenderas av ett ökande antal specialister därför att i jämförelse med nagelklippare och saxar minskar den i synnerhet risken för självförvållad skada. Apparaten är utrustad med ett automatiskt säkerhetsstopp som stannar apparaten om trycket blir för stort, vilket kan skada överhuden som blivit mindre känslig på grund av sjukdomen.

Standard tillbehör
Filtkona Ref.210
Safirkona, fin Ref.211
Safirkona Ref.212
Fin safirskiva Ref.213

Andra Manikyr/Pedikyr produkter
Maniquick 2000 (Ref.243)
Maniquick Deluxe (Ref.200)
Maniquick Standard (Ref.140)
Maniquick Pocket/Top Nails (Ref.160/165)
Maniquick Tillbehör

Hur man använder Maniquick
Kom underfund med hur man använder Maniquick
produkter med enkla och effektiva gester som
lindrar Er smärta.

Råd och rekommendationer
Om Ni lider av svamp eller psoriasis.
Om Ni lider av diabetes.
Underhåll.